Monitoring

ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA TANECZNE

Zajęcia taneczne wspierają rozwój dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, a nawet duchowej. Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną, szybkość reakcji. Angażując zmysły: słuch, wzrok, dotyk, ruch stymuluje integrację sensoryczną. Ułatwia procesy adaptacyjne, kształtuje poczucie własnej wartości, pewność siebie, samodzielność i komunikatywność. Uczy solidarności, otwartości i współdziałania w grupie. Wpływa na kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, poczucia piękna i estetyki. Rozwija zdolność ekspresji i improwizacji ruchowej, inwencję twórczą oraz kreatywność, pobudza szeroko pojętą działalność artystyczną. Poprzez poznawanie polskich tańców narodowych i regionalnych rozwija się w dziecku poczucie przynależności i tożsamości narodowej oraz wrażliwość na polską kulturę. Nauka tańców pochodzących z innych narodów daje możliwość poznawania różnych kultur i czerpania radości z międzynarodowej spuścizny. Zajęcia taneczne wpływają na wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, opierając się na naturalnej potrzebie ruchu.

LOGOPEDIA (terapia indywidualna)

Zajęcia logopedyczne są środkiem pomocy dziecku. Ich treść, formy, metody muszą być maksymalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka i skierowane na wyeliminowanie wykrytych w mowie nieprawidłowości.
Zajęcia prowadzone są w formie zajęć indywidualnych. Objęcie dziecka zajęciami logopedycznymi wymaga zgody rodziców. Po badaniu mowy
rodzice powinni być powiadomieni o stanie mowy dziecka. Jest to konieczne ze względu na
współpracę. Codzienne ćwiczenia są niezbędne do uzyskania pożądanego efektu
logopedycznego.
Zajęcia te organizowane są w krótkich odstępach czasu w atmosferze życzliwości, zaufania, zrozumienia i konsekwencji. W pracy z dzieckiem wychodzi się od treści znanych i łatwych.
Podstawową pracy są ćwiczenia w formie zabaw i gier. Oprócz nich można zaproponować dziecku wykonanie kilku ćwiczeń „gimnastyki mózgu” Dennisona.