Monitoring

Grupa Przedszkolna

Aleksandra Sołtuniak

Sprawowana funkcja: Nauczyciel grupy przedszkolnej


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną
Tytuł: magister

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
Kierunek: Oligofrenopedagogika - Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Studia podyplomowe

KURSY I SZKOLENIA:

 • Certyfikat - "Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia twórczych dyskusji w edukacji"
 • Certyfikat - "Techniki dramowe i teatralne w rozwiązywaniu problemów"
 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • Warsztaty - Myślografia, czyli myślenie wizualne w edukacji
 • Szkolenie - Autyzm u dzieci: diagnoza i terapia
 • Szkolenie - Zrozumieć dziecko z wadą słuchu
 • Certyfikat - "Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu nad rozwojem komunikacji"
 • Certyfikat - "Terapia dziecka z wadą słuchu"
 • Szkolenie - Obserwacja dziecka pod kątem ryzyka wystąpienia spektrum autyzmu oraz zachowania trudne
 • Szkolenie - Elementy terapii behawioralnej oraz złość dziecka - jak sobie z nią radzić
 • Szkolenie - Pozytywna Dyscyplina

Monika Rozpędowska

Sprawowana funkcja: Nauczyciel


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Łódzki
Kierunek: Pedagogika
Specjalizacja Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Tytuł: Licencjat

KURSY I SZKOLENIA:

 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • Certyfikat - język niemiecki, poziom A2
 • Szkolenie - Mnemotechnika
 • Szkolenie - Warsztaty Edukacji Twórczej - rozwój zaczyna się sztuką
 • Szkolenie - Rozwój zaczyna się sztuką
 • Szkolenie - Mnemotechnika - ćwiczenia pamięciowe
 • Warsztat - Arteterapia w nauczaniu
 • Szkolenie - Podstawy Arteterapii
 • Warsztaty - Gry i zabawy animacyjne
 • Szkolenie - Animacja w nauczaniu
 • Warsztaty - Pedagogika zabawy
 • Szkolenie - Pedagogika zabawy
 • Warsztaty - Matematyka pomoce DIY
 • Szkolenie - Matematyka w grach i zabawach
 • Warsztaty - Inteligencja emocjonalna w praktyce
 • Szkolenie - Rozwój motoryki małej
 • Warsztaty - Warsztaty edukacji twórczej - rozwój zaczyna się sztuką
 • Szkolenie - Zmysłoterapia
 • Warsztaty - Wielozmysłowa stymulacja dziecka - multisensoryczne zajęcia
 • Szkolenie - Inteligencja Emocjonalna
 • Warsztaty - Rozwój motoryki małej w praktyce
 • Szkolenie - Podstawy Biblio i Bajkoterapii
 • Warsztaty - Bajka w Bajkoterapii
 • Szkolenie - Autyzm u dzieci: diagnoza i terapia
 • Szkolenie - Obserwacja dziecka pod kątem ryzyka wystąpienia spektrum autyzmu oraz zachowania trudne
 • Szkolenie - Elementy terapii behawioralnej oraz złość dziecka - jak sobie z nią radzić
 • Szkolenie - Pozytywna Dyscyplina

Magdalena Krzywkowska

Sprawowana funkcja: nauczyciel grupy przedszkolnej, fizjoterapeuta


WYKSZTAŁCENIE
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Kierunek: Pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej
z doradztwem zawodowym
Tytuł: Licencjat

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna
w Łodzi
Kierunek: Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
Tytuł: Magister

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
w Brzegu
Kierunek: Pedagogika nauczania elementarnego - wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne
(w trakcie)
Studia podyplomowe

KURSY I SZKOLENIA:

 • Instruktor hipoterapii
 • Efektywna terapia dzieci z autyzmem – metoda behawioralna
 • Zachowania trudne u dzieci – jak sobie z nimi radzić ?
 • Edukacja matematyczna dzieci według koncepcji prof. Dr hab. Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej część II
 • Trudne zachowania z rodzicami – jak sobie z nimi radzić
 • "Autyzm – podejdź, poznaj, podaj dalej"
 • "Zespół downa – zrozum, szanuj, kochaj..."
 • Coaching nauczycielski
 • Certyfikat - rozwój seksualności u dzieci w wieku przedszkolnym"

Justyna Bernacka

Sprawowana funkcja: Nauczyciel grupy przedszkolnej, nauczyciel współorganizujący


WYKSZTAŁCENIE
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek: Pedagogika - wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną
Tytuł: Licencjat

Akademia pedagogiki specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek: Pedagogika specjalna - surdopedagogika terapią pedagogiczna
Tytuł: magister

KURSY I SZKOLENIA:

 • Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Szkolenie - Autyzm u dzieci: diagnoza i terapia
 • Warsztaty muzyczno-taneczne
 • Szkolenie - Zrozumieć dziecko z wadą słuchu