Monitoring

Grupa Przedszkolna

Karolina Partyka

Sprawowana funkcja: Nauczyciel grupy, nauczyciel współorganizującyWYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek: Pedagogika bezpieczeństwa i zagrożenia kryzysowego
Tytuł: magister

Akademia Humanistyczno – Ekonoiczna w Łodzi
Kierunek: Pedagogika prewencja patologii i zagrożeń społecznych
Tytuł: licencjat

Wyższa Szkoła Komunikowania Politologii
i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie
Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Komunikowania Politologii
i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie
Kierunek: Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną(oligofrenopedagogika)

KURSY I SZKOLENIA:

 • Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Edukacja matematyczna dzieci według koncepcji prof. Dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej część I i II
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Wprowadzenie dzieci w świat pisma odmienną metodą nauki czytania dr i. Majchrzak
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • Efektywna terapia dzieci z autyzmem – metoda behawioralna
 • Zachowania trudne u dzieci – jak sobie z nimi radzić ?
 • Trudne zachowania z rodzicami – jak sobie z nimi radzić
 • Konferencja - "Autyzm – podejdź, poznaj, podaj dalej"
 • Konferencja - "Zespół downa – zrozum, szanuj, kochaj..."
 • Coaching nauczycielski
 • Certyfikat - rozwój seksualności u dzieci w wieku przedszkolnym"
 • Szkolenie - Autyzm u dzieci: diagnoza i terapia
 • Szkolenie - Obserwacja dziecka pod kątem ryzyka wystąpienia spektrum autyzmu oraz zachowania trudne
 • Szkolenie - Elementy terapii behawioralnej oraz złość dziecka - jak sobie z nią radzić
 • Szkolenie - Pozytywna Dyscyplina

Katarzyna Jaroszyńska - Płaska

Sprawowana funkcja: nauczyciel, wicedyrektor


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach filia
w Piotrkowie Trybunalskim
Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Tytuł: licencjat

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
Kierunek: Zarządzanie oświatą - menadżer oświaty
Studia Podyplomowe

KURSY I SZKOLENIA:

 • Kto tak pięknie gra
 • Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu
 • Zabawy teatralne w przedszkolu
 • Kurs ruchu rozwijającego weroniki sherborne
 • Edukacja matematyczna dzieci według koncepcji prof. Dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej część I i II
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • Efektywna terapia dzieci z autyzmem – metoda behawioralna
 • Zachowania trudne u dzieci – jak sobie z nimi radzić ?
 • Trudne zachowania z rodzicami – jak sobie z nimi radzić
 • "Autyzm – podejdź, poznaj, podaj dalej"
 • "Zespół downa – zrozum, szanuj, kochaj..."
 • coaching nauczycielski
 • Certyfikat - rozwój seksualności u dzieci w wieku przedszkolnym"
 • Szkolenie - Autyzm u dzieci: diagnoza i terapia
 • Szkolenie - Obserwacja dziecka pod kątem ryzyka wystąpienia spektrum autyzmu oraz zachowania trudne
 • Szkolenie - Elementy terapii behawioralnej oraz złość dziecka - jak sobie z nią radzić
 • Szkolenie - Pozytywna Dyscyplina

Sylwia Goszcz

Sprawowana funkcja: Asystent nauczyciela


WYKSZTAŁCENIE
Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
Kierunek: Pedagogika Specjalna
Tytuł: Magister (w trakcie)

KURSY I SZKOLENIA:

 • Kurs - Międzynarodowy Kurs Podstawowy Halliwick
 • Kurs na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym
 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • Certyfikat - język niemiecki, poziom A2
 • Szkolenie - Mnemotechnika
 • Szkolenie - Warsztaty Edukacji Twórczej - rozwój zaczyna się sztuką
 • Szkolenie - Rozwój zaczyna się sztuką
 • Szkolenie - Mnemotechnika - ćwiczenia pamięciowe
 • Warsztat - Arteterapia w nauczaniu
 • Szkolenie - Podstawy Arteterapii
 • Warsztaty - Gry i zabawy animacyjne
 • Szkolenie - Animacja w nauczaniu
 • Warsztaty - Pedagogika zabawy
 • Szkolenie - Pedagogika zabawy
 • Warsztaty - Matematyka pomoce DIY
 • Szkolenie - Matematyka w grach i zabawach
 • Warsztaty - Inteligencja emocjonalna w praktyce
 • Szkolenie - Rozwój motoryki małej
 • Warsztaty - Warsztaty edukacji twórczej - rozwój zaczyna się sztuką
 • Szkolenie - Zmysłoterapia
 • Warsztaty - Wielozmysłowa stymulacja dziecka - multisensoryczne zajęcia
 • Szkolenie - Inteligencja Emocjonalna
 • Warsztaty - Rozwój motoryki małej w praktyce
 • Szkolenie - Podstawy Biblio i Bajkoterapii
 • Warsztaty - Bajka w Bajkoterapii
 • Szkolenie - Autyzm u dzieci: diagnoza i terapia
 • Szkolenie - Obserwacja dziecka pod kątem ryzyka wystąpienia spektrum autyzmu oraz zachowania trudne
 • Szkolenie - Elementy terapii behawioralnej oraz złość dziecka - jak sobie z nią radzić
 • Szkolenie - Pozytywna Dyscyplina

Milena Kałuża

Sprawowana funkcja: nauczyciel grupy przedszkolnej


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim
Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Tytuł: Licencjat

KURSY I SZKOLENIA:

 • Rodzice - nauczyciel - sytuacje trudne - jak rozwiązać konflikt
 • Coaching jako metoda wspierająca rozwój dziecka w żłobku i przedszkolu
 • Zachowania trudne u dzieci - kiedy diagnoza
 • Pozytywna dyscyplina - wprowadzenie
 • Nieprawidłowości napięcia mięśniowego
 • Nieprawidłowości w rozwoju - na co zwracać uwagę
 • Motoryka mała z elementami terapii małej ręki