Monitoring

Grupa Przedszkolna

Monika Wujek

Sprawowana funkcja: Nauczyciel, nauczyciel współorganizujący


WYKSZTAŁCENIE
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Kierunek: Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną
Tytuł: Licencjat

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
Kierunek: Oligofrenopedagogika - Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Studia podyplomowe

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Kierunek: Pedagogika korekcyjna
Tytuł: Magister

KURSY I SZKOLENIA:

 • Webinarium- Znaczenie złości w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Webinarium- Rozwój sensoryczno-motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym
 • Kurs Pierwszej pomocy
 • Webinarium - Zaburzenia integracji sensorycznej - przyczyny i zapobieganie
 • Webinarium - Zabawy stymulujące rozwój zmysłów u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Szkolenie - Obserwacja dziecka pod kątem ryzyka wystąpienia spektrum autyzmu oraz zachowania trudne
 • Szkolenie - Elementy terapii behawioralnej oraz złość dziecka - jak sobie z nią radzić
 • Szkolenie - Pozytywna Dyscyplina

Klaudia Banasik

Sprawowana funkcja: Nauczyciel grupy przedszkolnej


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Tytuł: Magister

KURSY I SZKOLENIA:

 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Aleksandra Różycka

Sprawowana funkcja: Asystent nauczyciela


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Kierunek: Pedagogika
Tytuł: Licencjat

KURSY I SZKOLENIA:

 • Kurs - Psychologia dziecka
 • Kurs - Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • Kurs - Gry i zabawy integrujące uczniów
 • Kurs - Pozytywna Dyscyplina w żłobku i przedszkolu

Magdalena Kołba

Sprawowana funkcja: Nauczyciel grupy przedszkolnej


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Łódzki
Kierunek: Pedagogika wieku dziecięcego
Tytuł: Magister

Uniwersytet Łódzki
Kierunek: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Tytuł: Licencjat


KURSY I SZKOLENIA:

 • Pierwsza Pomoc przedmedyczna
 • Certyfikat - Urozmaicenie edukacji plastycznej dzieci z zastosowaniem farb, plasteliny i innych mas plastycznych
 • Certyfikat - Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss
 • Kurs - Wychowawca Wypoczynku
 • Kurs - Animator Czasu Wolnego