Monitoring

Grupa Przedszkolna

Aneta Ścieglińska

Sprawowana funkcja: Nauczyciel grupy


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Tytuł: Licencjat

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Tytuł: Magister

Studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
w Brzegu
Kierunek: Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
w Brzegu
Kierunek: Wspomaganie dziecka z Autyzmem i Zespołem Aspergera

KURSY I SZKOLENIA:

 • Konferencja pt. „Autyzm – zrozum i pozwól mi żyć”
 • Aktualny kurs z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Komunikacja w internecie
 • Szkolenie wolontariackie i stopnia
 • Szkolenie okresowe bhp i ppoż. dla nauczycieli
 • Wprowadzanie dzieci w świat pisma odimienną metodą nauki czytania dr I. Majchrzak
 • Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Edukacja matematyczna dzieci według koncepcji prof. Dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej część I i II
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • Efektywna terapia dzieci z autyzmem – metoda behawioralna
 • Zachowania trudne u dzieci – jak sobie z nimi radzić ?
 • Trudne zachowania z rodzicami – jak sobie z nimi radzić
 • "Autyzm – podejdź, poznaj, podaj dalej"
 • "Zespół downa – zrozum, szanuj, kochaj..."
 • Coaching nauczycielski
 • Kinezjologia edukacyjna „Brain Gym” metoda dr Paula Denniminsona i Gail Dennisona
 • Szkolenie - Autyzm u dzieci: diagnoza i terapia
 • Szkolenie - Obserwacja dziecka pod kątem ryzyka wystąpienia spektrum autyzmu oraz zachowania trudne
 • Szkolenie - Elementy terapii behawioralnej oraz złość dziecka - jak sobie z nią radzić
 • Szkolenie - Pozytywna Dyscyplina

Honorata Baran

Sprawowana funkcja: Nauczyciel


WYKSZTAŁCENIE
WSBiP Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kierunek: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna
Tytuł: Licencjat

KURSY I SZKOLENIA:

 • Kurs Kwalifikacyjny opiekuna w żłobku lub Klubie Dziecięcym
 • Certyfikat - wprowadzenie dziecka z autyzmem w system edukacyjny
 • Szkolenie w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • Konferencja - " Zespół Downa - zrozum, szanuj, kochaj..."
 • Certyfikat - rozwój seksualności u dzieci w wieku przedszkolnym"
 • Szkolenie - "Trudne zachowania u dzieci"
 • Certyfikat - " Nowoczesne formy przekazu wiedzy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
 • Szkolenie - Autyzm u dzieci: diagnoza i terapia
 • Szkolenie - Obserwacja dziecka pod kątem ryzyka wystąpienia spektrum autyzmu oraz zachowania trudne
 • Szkolenie - Elementy terapii behawioralnej oraz złość dziecka - jak sobie z nią radzić
 • Szkolenie - Pozytywna Dyscyplina

Anna Mijas

Sprawowana funkcja: Nauczyciel


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Łódzki - filia Tomaszów Mazowiecki
Kierunek: Administracja
Tytuł: licencjat

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Tytuł: magister

KURSY I SZKOLENIA:

 • Szkolenie w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • Kurs kwalifikacyjny "opieka w żłobku lub klubie dziecięcym"
 • Certyfikat - " Nowoczesne formy przekazu wiedzy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
 • Szkolenie - Autyzm u dzieci: diagnoza i terapia
 • Szkolenie - Obserwacja dziecka pod kątem ryzyka wystąpienia spektrum autyzmu oraz zachowania trudne
 • Szkolenie - Elementy terapii behawioralnej oraz złość dziecka - jak sobie z nią radzić
 • Szkolenie - Pozytywna Dyscyplina