Monitoring

REKRUTACJA

Karta zgłoszenia dziecka

Załącznik nr 1 do umowy

Dla Państwa wygody uruchomiliśmy możliwość wypełnienia formularza online. Po wpisaniu danych w odpowiednie pola system wygeneruje wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka. Wystarczy dokument wydrukować i podpisać.
Dokument jest załącznkiem nr 1 do umowy

Godzina rozpoczęcia zajęć
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 6.30

Godzina zakończenia zajęć.

Wszystkie dane dotyczące miejsca zamieszkania, pracy i telefony rodziców zbierane są w celu uzyskania szybkiego kontaktu z rodzicami w sytuacjach tego wymagających.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.t.j.Dz.U.z 2002r.Nr 101, poz.926, ze zm.)

Dzienna stawka żywieniowa: 11 zł (śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek, kolacja)
Czesne za drugie dziecko (z rodzeństwa) jest niższe o 20%
Czesne za trzecie dziecko (z rodzeństwa) jest niższe o 50%

Opłat można dokonywać w przedszkolu lub przelewem na konto

Konto bankowe (wszystkie grupy):

Bank PKO BP 
53 1020 3916 0000 0102 0266 7897