Monitoring

Grupa Przedszkolna

Anna Mijas

Sprawowana funkcja: Nauczyciel


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Łódzki - filia Tomaszów Mazowiecki
Kierunek: Administracja
Tytuł: licencjat

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Tytuł: magister

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
Kierunek: Oligofrenopedagogika - Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Studia podyplomowe

KURSY I SZKOLENIA:

 • Szkolenie w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • Kurs kwalifikacyjny "opieka w żłobku lub klubie dziecięcym"
 • Certyfikat - " Nowoczesne formy przekazu wiedzy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
 • Szkolenie - Autyzm u dzieci: diagnoza i terapia
 • Szkolenie - Obserwacja dziecka pod kątem ryzyka wystąpienia spektrum autyzmu oraz zachowania trudne
 • Szkolenie - Elementy terapii behawioralnej oraz złość dziecka - jak sobie z nią radzić
 • Szkolenie - Pozytywna Dyscyplina

Sylwia Łukasik

Sprawowana funkcja: Opiekun grupy żłobkowej


WYKSZTAŁCENIE
Liceum Profilowane w Mroczkowie Gościnnym

KURSY I SZKOLENIA:

 • Kurs - Opiekun w Żłobku lub Klubie Dziecięcym
 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Julita Gwiazda

Sprawowana funkcja: Asystent nauczyciela


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek: pedagogika
Tytuł: licencjat

Studia podyplomowe
Kierunek: oligofrenopedagogika

Studia podyplomowe
Kierunek: przygotowanie pedagogiczne

KURSY I SZKOLENIA:

 • Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Martyna Krawczyk

Sprawowana funkcja: Pomoc nauczyciela


WYKSZTAŁCENIE
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Kierunek: Pedagogika specjalna
Specjalizacja: Logopedia
Tytuł: licencjat (w trakcie)

KURSY I SZKOLENIA:

 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Agnieszka Żabicka

Sprawowana funkcja: Asystent nauczyciela


WYKSZTAŁCENIE
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Kierunek: pedagogika
Specjalność: terapia pedagogiczna
Tytuł: magister

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
Kierunek: Pedagogika
Tytuł: Licencjat

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Specjalność: Edukacja Montessori w przedszkolu i szkole

KURSY I SZKOLENIA:

 • Certyfikat - Kompetencje cyfrowe
 • Szkolenie - Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
 • Szkolenie - Obserwacja dziecka pod kątem ryzyka wystąpienia spektrum autyzmu oraz zachowania trudne
 • Szkolenie - Elementy terapii behawioralnej oraz złość dziecka - jak sobie z nią radzić
 • Szkolenie - Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli i opiekunów
 • Szkolenie - Złość dziecka jak sobie z nią radzić
 • Szkolenie - Zachowania Trudne