Monitoring

PRZEDSZKOLE TYGRYSEK

Doskonałe położenie

Nowo wybudowany budynek Przedszkola znajduje się przy ul. Partyzantów 65. Na terenie placówki znajduje się parking w postaci 11-stu miejsc parkingowych (poza ogrodzeniem budynku) oraz podjazdem i parkingiem przy budynku na ternie ogrodzonym. Dodatkowo ogrodzony plac zabaw dla dzieci z terenem zielonym, działką uzbrojoną w przyłącze energetyczne, infrastrukturą telekomunikacyjną o łącznej powierzchni gruntu 950 m2.

Profesjonalne wyposażenie

Wnętrze przedszkola zostało zaadoptowane zgodnie z wymogami prawa budowlanego , inspekcji sanitarnej oraz przepisami ppoż. Przedszkole posiada 6 pomieszczeń zamkniętych przeznaczonych na sale dla poszczególnych grup z przyległymi toaletami, 1 sala gimnastyczna, 2 szatnie, kuchnia, stołówka, 2 pomieszczenia biurowe, 3 gabinety terapeutyczne. Sale są w w pełni wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne oddziałujące na wyobraźnię i rozwijające twórcze myślenie dzieci. Na wyposażeniu przedszkola znajduje się również tablica interaktywna, która umożliwia urozmaicenie zajęć programami multimedialnymi.

Wszechstronny rozwój podopiecznych

Przedszkole Tygrysek Plus to miejsce, w którym dziecko ucząc się i bawiąc rozwija swoje talenty i wyobraźnię, zdobywa nowe umiejętności, zawiązuje pierwsze przyjaźnie. Poprzez kreatywną naukę i zabawę rozbudza ciekawość do poznania otaczającego świata. Duży nacisk w naszej placówce kładziemy na naukę jęz. angielskiego, która się odbywa od trzech do pięciu razy w tygodniu w zależności od grupy.Szeroki wachlarz ofert w naszej placówce pozwala na sprostanie wymaganiom stawianym w szkole oraz późniejszym życiu.

Monitoring

Sale dydaktyczne w przedszkolu są monitorowane co umożliwia rodzicom obserwację pobytu dziecka w placówce. Profesjonalna kadra pedagogiczna zapewnia opiekę, wychowanie oraz edukację dzieci w wieku od 1,5 do 6 – ciu lat na najwyższym poziomie.