Monitoring

Grupa Przedszkolna

Dominika Bolek

Sprawowana funkcja: nauczyciel grupy przedszkolnej


WYKSZTAŁCENIE
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kierunek: Pedagogika
Tytuł: Magister

KURSY I SZKOLENIA:

 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Magdalena Pietrzyk

Sprawowana funkcja: Nauczyciel grupy przedszkolnejWYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
Tytuł: magister

KURSY I SZKOLENIA:

 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • Warsztaty metodyczne - Świat jest wielkim placem zabaw
 • Certyfikat - Pozytywna dyscyplina dla opiekunów i nauczycieli
 • Webinarium - Sensorycznie przyjazne przedszkole i szkoła
 • Webinarium - Zaburzenia integracji sensorycznej przyczyny i zapobieganie
 • Certyfikat - Pomysły na zmysły, czyli zabawy z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej
 • Certyfikat - Jak edukacja muzyczna wpływa na wszechstronny rozwój dziecka?
 • Zaświadczenie - Jak przygotować spektakl na wczoraj
 • Certyfikat - Taniec w animacji
 • Certyfikat - Badania naukowe.Teoria i praktyka

Agnieszka Błaszczyk

Sprawowana funkcja: Nauczyciel grupy przedszkolnej


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk o wychowaniu
Kierunek: Pedagogika wieku dziecięcego
Tytuł: Magister

Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk o wychowaniu
Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Tytuł: Licencjat

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
Kierunek: Oligofrenopedagogika - Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Studia podyplomowe

KURSY I SZKOLENIA:

 • Certyfikat - " Animator zabaw dla dzieci"
 • Kurs Pierwszej pomocy Przedmedycznej
 • Szkolenie - Autyzm u dzieci: diagnoza i terapia
 • Konferencja - ABC pracy zdalnej w wychowaniu przedszkolnym
 • Szkolenie - Dziecko w złości
 • Certyfikat PWN - Dlaczego warto wspierać kompetencje społeczno-emocjonalne przedszkoleków?. Program Sanford Harmony
 • Certyfikta PWN - Przedszkolak w świecie kodowania
 • Certyfikat PWN - Czry mary, hokus-pokus, czyli jak wykorzystać najlepsze przedszkolne pomoce edukacyjne.
 • Webinarium - Jak rozmawiać z dziećmi w sytuacjach kryzysowych?
 • Webinarium - Logarytmika w pracy z dziećmi
 • Kurs - Kreatywna matematyka dla najmłodszych
 • Szkolenie - Obserwacja dziecka pod kątem ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Ceryyfikat PWN - Jak pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu? Zespół Aspergera, spektrum autyzmu - okiem psychologa i nauczyciela
 • Szkolenie - Współpraca z uczniem i jego rodzicem w procesie edukacji
 • Doskonalenie zawodowe - Budowanie relacji z rodzicami w przedszkolu
 • Kurs - Innowacyjna nauka pisania i czytania inspirowana metodą M.Montessori
 • Webinarium - Arteterapia w edukacji początkowej
 • Certyfikat - Przedszkolak w świecie kodowania
 • Webinarium - Diagnoza gotowości szkolnej
 • Szkolenie - Obserwacja dziecka pod kątem ryzyka wystąpienia spektrum autyzmu oraz zachowania trudne
 • Szkolenie - Elementy terapii behawioralnej oraz złość dziecka - jak sobie z nią radzić
 • Szkolenie - Pozytywna Dyscyplina
 • Trener I stopnia Smykomultisensoryki