Monitoring

Dyrekcja

Mgr Karolina Urbańczyk

Karolina Urbańczyk

Sprawowana funkcja: Dyrektor


WYKSZTAŁCENIE
Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomi i Zarządzania
w Łodzi
Kierunek: Finanse i Bankowość
Tytuł: Licencjat

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Tytuł: Magister

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Kierunek: Przygotowanie Pedagogiczne
Studia Podyplomowe

Ośrodek Doradztwa i Usług Oświatowych Edukacja 2001
Kierunek: Organizacja i Zarządzanie Oświatą
Studia Podyplomowe

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Kierunek: Logopedia z Emisją Głosu
Studia Podyplomowe

Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna
w Brzegu
Kierunek: Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Studia Podyplomowe

KURSY I SZKOLENIA:

 • Szkolenie z zakresu: "Metody wspierające wychowanie i edukację dzieci, najczęstsze problemy wychowawcze w wieku przedszkolnym"
 • Szkolenie z zakresu: "Cyfrowa szkoła - nowoczesne środki dydaktyczne oraz zasoby sieciowe"
 • Szkolenie z zakresu: "Odpowiedzialność prawna nauczycieli i rodziców w kontekście praw dziecka i ucznia."
 • Certyfikat z III Ogólnopolskiej Konferencji Montessori pt.: "Montessori Wspólna Droga."
 • Warsztat metodyczny: "Tablica interaktywna jako narzędzie efektywnego kształcenia."
 • Szkolenie z zakresu: " Mowa, rozwój, zaburzenia w teorii i praktyce." - Konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Szkolenie z zakresu: "Współpraca z rodzicami w zakresie wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi."
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Szkolenie okresowe BHP i ppoż.
 • Konferencja pt.:"Autyzm - zrozum i pozwól mi żyć"
 • Szkolenie z zakresu: "Ochrony danych osobowych"
 • Szkolenie z zakresu: "Wprowadzanie dzieci w świat pisma" według koncepcji dr. Ireny Majchrzak
 • Warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej temat: "Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania"
 • Szkolenie wolontariackie I stopnia
 • Edukacja matematyczna dzieci według koncepcji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej część I i II
 • Szkolenie z zakresu: "Trudne zachowania u dzieci - jak sobie z nimi radzić?"
 • Szkolenie z zakresu: "Trudne zachowania u rodziców - jak sobie z nimi radzić?"
 • Certyfikat - rozwój seksualności u dzieci w wieku przedszkolnym"

Katarzyna Jaroszyńska-Płaska

Sprawowana funkcja: Wicedyrektor


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach filia
w Piotrkowie Trybunalskim
Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Tytuł: licencjat

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
Kierunek: Zarządzanie oświatą - menadżer oświaty
Studia Podyplomowe

KURSY I SZKOLENIA:

 • to tak pięknie gra
 • Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu
 • Zabawy teatralne w przedszkolu
 • Kurs ruchu rozwijającego weroniki sherborne
 • Edukacja matematyczna dzieci według koncepcji prof. Dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej część I i II
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • Efektywna terapia dzieci z autyzmem – metoda behawioralna
 • Zachowania trudne u dzieci – jak sobie z nimi radzić ?
 • Trudne zachowania z rodzicami – jak sobie z nimi radzić
 • "Autyzm – podejdź, poznaj, podaj dalej"
 • "Zespół downa – zrozum, szanuj, kochaj..."
 • coaching nauczycielski
 • Certyfikat - rozwój seksualności u dzieci w wieku przedszkolnym"
 • Szkolenie - Autyzm u dzieci: diagnoza i terapia
 • Szkolenie - Obserwacja dziecka pod kątem ryzyka wystąpienia spektrum autyzmu oraz zachowania trudne
 • Szkolenie - Elementy terapii behawioralnej oraz złość dziecka - jak sobie z nią radzić
 • Szkolenie - Pozytywna Dyscyplina