Monitoring

WYCHOWAWCY GRUPY PSZCZÓŁKI

Mgr Karolina Partyka

Sprawowana funkcja: Nauczyciel grupy
Stopień awansu zawodowego: Stażysta
Doświadczenie zawodowe: 4 lata


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek: Pedagogika bezpieczeństwa i zagrożenia kryzysowego
Tytuł: magister

Akademia Humanistyczno – Ekonoiczna w Łodzi
Kierunek: Pedagogika prewencja patologii i zagrożeń społecznych
Tytuł: licencjat

Wyższa Szkoła Komunikowania Politologii
i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie
Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Komunikowania Politologii
i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie
Kierunek: Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną(oligofrenopedagogika)KURSY I SZKOLENIA:

 • Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Edukacja matematyczna dzieci według koncepcji prof. Dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej część I i II
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Wprowadzenie dzieci w świat pisma odmienną metodą nauki czytania dr i. Majchrzak
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • Efektywna terapia dzieci z autyzmem – metoda behawioralna
 • Zachowania trudne u dzieci – jak sobie z nimi radzić ?
 • Trudne zachowania z rodzicami – jak sobie z nimi radzić
 • Konferencja - "Autyzm – podejdź, poznaj, podaj dalej"
 • Konferencja - "Zespół downa – zrozum, szanuj, kochaj..."
 • Coaching nauczycielski
 • Certyfikat - rozwój seksualności u dzieci w wieku przedszkolnym"

Katarzyna Mrozikowska

Sprawowana funkcja: Asystent nauczyciela
Stopień awansu zawodowego:
Doświadczenie zawodowe: 4 lata


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach filia
w Piotrkowie Trybunalskim
Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Tytuł: licencjat

KURSY I SZKOLENIA:

 • Kto tak pięknie gra
 • Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu
 • Zabawy teatralne w przedszkolu
 • Kurs ruchu rozwijającego weroniki sherborne
 • Edukacja matematyczna dzieci według koncepcji prof. Dr hab. Edyty Gruszczyk – kolczyńskiej część I i II
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • Rfektywna terapia dzieci z autyzmem – metoda behawioralna
 • Zachowania trudne u dzieci – jak sobie z nimi radzić ?
 • Trudne zachowania z rodzicami – jak sobie z nimi radzić
 • "Autyzm – podejdź, poznaj, podaj dalej"
 • "Zespół downa – zrozum, szanuj, kochaj..."
 • coaching nauczycielski
 • Certyfikat - rozwój seksualności u dzieci w wieku przedszkolnym"

Mgr Agnieszka Obratańska

Sprawowana funkcja: Pedagog specialny
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel kontraktowy
Doświadczenie zawodowe: 3 lata


WYKSZTAŁCENIE
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Kierunek: Pedagogika specjalna. Terapia zajęciowa
Tytuł: licencjat

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Kierunek: Pedagogika specjalna. Edukacja
i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie
Tytuł: magister

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna z terapią pedagogiczną
Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
w Brzegu "Andragog"
Kierunek: Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji przedszkolnej
Studia podyplomowe

KURSY I SZKOLENIA:

 • Dziecko z autyzmem w grupie, rodzinie , przedszkolu, szkole, społeczeństwie
 • Trudne początki terapii z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju – ćwiczenia ogólnorozwojowe
 • Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Edukacja matematyczna dzieci według koncepcji prof. Dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej część I i II
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • Efektywna terapia dzieci z autyzmem – metoda behawioralna
 • Zachowania trudne u dzieci – jak sobie z nimi radzić ?
 • Trudne zachowania z rodzicami – jak sobie z nimi radzić
 • Konferencja - "Autyzm – podejdź, poznaj, podaj dalej"
 • Konferencja - "Zespół downa – zrozum, szanuj, kochaj..."
 • Coaching nauczycielski
 • Certyfikat - rozwój seksualności u dzieci w wieku przedszkolnym"