Monitoring

Grupa Przedszkolna

Elżbieta Woźniak

Sprawowana funkcja: Nauczyciel grupy


WYKSZTAŁCENIE
Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochowskiego
w Kielcach
Kierunek: Pedagogika opiekuńcza z pracą socjalną
Tytuł: Magister

Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych
i Zarządzania w Rykach
Kierunek: Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowanego

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
w Brzegu
Kierunek: Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
w Brzegu
Kierunek: Oligofrenopedagogika – edukacja
i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

KURSY I SZKOLENIA:

 • Edukacja matematyczna dzieci" część I i II (według koncepcji prof. Dr hab. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej
 • Wprowadzenie dzieci w świat pisma odimienną metodą nauki czytania" według koncepcji dr Ireny Majchrzak
 • Zachowania trudne u dzieci – jak sobie z nimi radzić?"
 • Efektywna terapia dzieci z autyzmem"
 • Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Wiosną wszystko gra" – stymulowanie rozwoju dziecka poprzez zabawy z muzyką
 • Aktywizujące metody i formy pracy na zajęciach z dzieckiem
 • Oprawa artystyczna imprez szkolnych i przedszkolnych
 • Kurs kierowników wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo – turystycznych
 • Kurs: instruktor rytmiki
 • Coaching nauczycielski
 • Edukacja informatyczna na zajęciach wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego
 • Kurs i pomocy przedmedycznej
 • Promocja szkoły i placówki oświatowej (forma e-learningu)
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania ( warsztaty organizowane przez centrum metody krakowskiej )
 • Klanzowe hity – warsztaty metodyczne
 • Konferencja naukowa "autyzm – zrozum i pozwól mi żyć"
 • Autyzm – podejdź, poznaj, podaj dalej
 • Zespół downa – zrozum, szanuj, kochaj...
 • Coaching nauczycielski
 • Certyfikat - rozwój seksualności u dzieci w wieku przedszkolnym"

Agnieszka Błaszczyk

Sprawowana funkcja: Nauczyciel wspomagający


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk o wychowaniu
Kierunek: Pedagogika wieku dziecięcego
Tytuł: Magister

Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk o wychowaniu
Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Tytuł: Licencjat

KURSY I SZKOLENIA:

 • Certyfikat - " Animator zabaw dla dzieci"
 • Kurs Pierwszej pomocy Przedmedycznej

Izabella Sitnik

Sprawowana funkcja: Nauczyciel grupy przedszkolnej


WYKSZTAŁCENIE
Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z podstawami logopedii
Tytuł: Magister

KURSY I SZKOLENIA:

 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej