Monitoring

Grupa Żłobkowa

Monika Robak

Sprawowana funkcja: Asystent nauczycielaWYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Łódzki Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych w Łodzi
Kierunek: Międzynarodowe Studia Kulturowe spec. Człowiek w Kulturach Świata
Tytuł: Licencjat

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Kierunek: Pedagogika spec. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Tytuł: Magister (w trakcie)

KURSY I SZKOLENIA:

  • Udział w warsztatach na temat "Metody pracy z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym" realizowanych w ramach Radomskiej Akademii Rozwiązywania Problemów Wychowawczych organizowanej przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu.
  • Szkolenie - "Trudne zachowania u dzieci"

Honorata Baran

Sprawowana funkcja: opiekun grupy żłobkowej


WYKSZTAŁCENIE
WSBiP Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kierunek: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna
Tytuł: Licencjat (w trakcie)

KURSY I SZKOLENIA:

  • Kurs Kwalifikacyjny opiekuna w żłobku lub Klubie Dziecięcym
  • Certyfikat - wprowadzenie dziecka z autyzmem w system edukacyjny
  • Szkolenie w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
  • Konferencja - " Zespół Downa - zrozum, szanuj, kochaj..."
  • Certyfikat - rozwój seksualności u dzieci w wieku przedszkolnym"
  • Szkolenie - "Trudne zachowania u dzieci"

Anna Mijas

Sprawowana funkcja: opiekun grupy żłobkowej


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Łódzki - filia Tomaszów Mazowiecki
Kierunek: Administracja
Tytuł: licencjat

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Tytuł: magister (w trakcie)

KURSY I SZKOLENIA:

  • Szkolenie w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
  • Kurs kwalifikacyjny "opieka w żłobku lub klubie dziecięcym"