Monitoring

Grupa Przedszkolna

Paulina Borończyk

Sprawowana funkcja: Nauczyciel grupy


WYKSZTAŁCENIE
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Kierunek: Pedagogika Specjalna - Surdopedagogika
Tytuł: Magister

Studia Podyplomowe:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i Przedszkolna

Studia Podyplomowe
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
w Brzegu
Kierunek: Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej

Studia Podyplomowe
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
w Brzegu
Kierunek: Wspomaganie Dziecka z Autyzmem
i Zespołem Aspergera (w trakcie)

KURSY I SZKOLENIA:

 • Konferencja pt. "Autyzm - zrozum i pozwól mi żyć"
 • Aktualny kurs z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Szkolenie okresowe bhp i ppoż. dla nauczycieli
 • Wprowadzanie dzieci w świat pisma odimienną metodą nauki czytania dr I. Majchrzak
 • Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Edukacja matematyczna dzieci według koncepcji prof. Dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej część I i II
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Efektywna terapia dzieci z autyzmem - metoda behawioralna
 • Sensoplastyka trener I stopnia
 • Animator zabaw dziecięcych
 • Certyfikat z II ogólnopolskiej Konferencji Montessori pt." Montessori Wspólna Droga"
 • Certyfikat - rozwój seksualności u dzieci w wieku przedszkolnym"

Aleksandra Sołtuniak

Sprawowana funkcja: Pomoc nauczyciela


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną
Tytuł: licencjat (w trakcie)

KURSY I SZKOLENIA:

 • Certyfikat - "Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia twórczych dyskusji w edukacji"
 • Certyfikat - "Techniki dramowe i teatralne w rozwiązywaniu problemów"
 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Magdalena Krzywkowska

Sprawowana funkcja: asystent nauczyciela, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, instruktor hipoterapii


WYKSZTAŁCENIE
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Kierunek: Pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej
z doradztwem zawodowym
Tytuł: Licencjat

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna
w Łodzi
Kierunek: Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
Tytuł: Magister

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
w Brzegu
Kierunek: Pedagogika nauczania elementarnego - wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne
(w trakcie)
Studia podyplomowe

KURSY I SZKOLENIA:

 • Instruktor hipoterapii
 • Efektywna terapia dzieci z autyzmem – metoda behawioralna
 • Zachowania trudne u dzieci – jak sobie z nimi radzić ?
 • Edukacja matematyczna dzieci według koncepcji prof. Dr hab. Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej część II
 • Trudne zachowania z rodzicami – jak sobie z nimi radzić
 • "Autyzm – podejdź, poznaj, podaj dalej"
 • "Zespół downa – zrozum, szanuj, kochaj..."
 • Coaching nauczycielski
 • Certyfikat - rozwój seksualności u dzieci w wieku przedszkolnym"

Patrycja Białecka

Sprawowana funkcja: Opiekun grupy


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach filie w Piotrkowie Trybunalskim
Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Tytuł: licencjat

KURSY I SZKOLENIA:

 • Kurs na wychowawce wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej