Monitoring

ZAJĘCIA DODATKOWE

RYTMIKA

"Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem." Emil Jaques-Dalcroze

Zajęcia rytmiczne prowadzone są w naszym przedszkolu dwa razy w tygodniu. Zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce.

Towarzyszy im atmosfera zabawy i odprężenia, dzieci zaspokajają naturalną potrzebę ruchu. Poprzez zabawę uczą się śpiewu, kształcą ruch i poczucie rytmu. Kształtują swoją wrażliwość na muzykę, która jest początkiem wychowania artystycznego.
Na zajęciach, obok piosenek tematycznych, wykorzystujemy muzykę klasyczną, do której tworzymy układy choreograficzne, gramy na instrumentach perkusyjnych oraz na niekonwencjonalnych przedmiotach. Podczas zajęć wykorzystujemy metodę aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss, metodę rytmiki wg E. J. Dalcroze`a, metodę E.E. Gordona oraz metodę Klanzy.

Zabawy muzyczne pozwalają na lepsze poznanie swoich rówieśników, integrację grupy. Podczas zajęć występuje współdziałanie w grupie, które ma ogromne znaczenie wychowawcze. Konieczność podporządkowania się regułom i zasadom wyrabia dyscyplinę, poczucie solidarności i współodpowiedzialności. Muzyka kształci wolę, łagodzi kompleksy i nieśmiałość, zachęca do improwizacji i odreagowania.

Nauka czytania metoda symultaniczno-senkwencyjną

Metoda symultaniczno–sekwencyjna wczesnej nauki czytania jest metodą sylabową, opartą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prof. Cieszyńskiej. Jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wprowadzamy dziecko w świat liter w formie zabawy rozwijając ciekawość, pobudzając aktywność, motywując do poznawania kodu pisanego. Wyróżniamy pięć etapów nauki czytania.
ETAP I – od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej
Naukę czytania rozpoczyna się od poznania samogłosek ustnych – jest to powrót do prymarnych, niemowlęcych artykulacji. Odczytywanie samogłosek angażuje głównie prawą półkulę mózgu, która w sposób symultaniczny, kompleksowy ujmuje obraz graficzny litery.
ETAP II – od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
Na drugim etapie nauki poszerzamy zakres sylab otwartych, wykorzystując nowe spółgłoski: s, z, k, g, j, n. Korzystamy także z zestawów samogłoska + sylaba otwarta (np. ANA, ENE, itp.). Posługujemy się znanymi już dziecku wyrazami globalnymi oraz wprowadzamy nowe – zbudowane z nowopoznanych sylab.
ETAP III- czytanie sylab zamkniętych
W trzeciej fazie nauczania pracujemy na sylabach otwartych i zamkniętych z poznanymi dotychczas spółgłoskami, czyli: p, m, b, l, t, d, f, w, s, z, k, g, j, n. Nowością na tym etapie będą sylaby zamknięte (np. LOL, NYK, MUK, itp.).
ETAP IV – czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych
Na tym etapie dziecko zapoznaje się z dwuznakami oraz spółgłoską Ł. Oczywiście nadal będą one realizowane w sylabach zamkniętych lub otwartych. Zwiększamy również ilość wyrazów czytanych globalnie oraz tekstów.
ETAP V – samodzielne czytanie tekstów
Ostatni etap oparty jest głównie na samodzielnym czytaniu tekstów, jednak nie oznacza to że przestajemy pracować na materiale sylabowym. Nadal ćwiczymy czytanie sylab otwartych i zamkniętych, tym razem wprowadzając spółgłoski miękkie oraz samogłoski nosowe.
Ćwiczenia na każdym z pięciu etapów nauki czytania realizowane są według reguły: powtarzanie – rozumienie – nazywanie.

Zajęcia pedagogiczne

Zajęcia pedagogiczne polegają na pobudzaniu do prawidłowego funkcjonowania sfery percepcyjnej , motorycznej, poznawczej, społeczno – emocjonalnej dziecka. Przeznaczone są dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają intensywnej stymulacji najczęściej każdej ze sfer rozwojowych . Poprzez atrakcyjne zabawy i ćwiczenia, terapeuta pomaga w doskonaleniu motoryki dużej i małej , w rozwoju koordynacji wzrokowo – ruchowej, w rozwoju funkcji poznawczych , stymulacji pamięci , wydłużaniu koncentracji uwagi itd. Są to zajęcia indywidualne z dzieckiem dostosowane do jego potrzeb i możliwości dzięki którym dziecko ma szansę na polepszenie ogólnego funkcjonowania życiowego.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Gimnastyka korekcyjna to ćwiczenia ruchowe mające na celu poprawę ogólnej sprawności fizycznej. Kształtuje nawyki prawidłowej postawy, eliminuje wady postawy, działając profilaktycznie, wzmacniając mięśnie. Ruch jest podstawowym bodźcem rozwojowym.Dzięki aktywności ruchowej dziecko poznaje otoczenie i opanowuje nowe umiejętności. Ruch wpływa stymulująco na rozwój dziecka jest jednym ze wskaźników rozwoju i zdrowia. Dlatego jeśli chcemy mieć piękne i zdrowe dzieci, dbajmy o to aby się jak najwięcej ruszały.

LOGOPEDIA

We wszystkich grupach w naszym przedszkolu realizowane są grupowe zajęcia logopedyczne. Spotykamy sie raz w tygodniu - w grupach starszych zajęcia trwają 30 minut, w grupie najmłodszej 20 minut. Podstawowym celem zajęć jest usprawnianie narządów mowy, zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy u dzieci oraz stymulowanie ich rozwoju w taki sposób, aby potrafiły prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem. Zajęcia realizowane są na dywanie. Podczas każdego spotkania wykonujemy ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia buzi i języka, ćwiczenia emisyjno - głosowe oraz ćwiczenia słuchowe. Wszystkie rodzaje ćwiczeń przybierają formę zabawy, aby były dla dzieci ciekawe a ich realizacja sprawiała dzieciom radość. W miarę możliwości uatrakcyjniamy zajęcia pysznymi smakołykami, np. Nutellą zlizywaną z ust. W grupach starszych realizujemy dodatkowo zadania przy stoliku, mające na celu usprawnianie motoryki małej, a tym samym lepsze przygotowanie dzieci do czynności pisania.

Dogoterapia

Pozornie nie dzieje się nic szczególnego. Część uczniów siedzi na materacach i bawi się z Torą. Na drugiej części sali dzieci przy pomocy słomki przedmuchują psi przysmak w stronę miski, która zaraz zostanie opróżniona przez uradowaną Torę. Potem przychodzi czas na kolejne ćwiczenie. Krzyś rzuca dużą, pluszowa kostkę, a reszta klasy głośno liczy, ile wypadło oczek: raz, dwa trzy. W nagrodę Tora wykonuje sztuczkę i robi „śpi pies”. szczeka pięć razy… Śmiechy dzieci nie przeszkadzają im jednocześnie skrupulatnie liczyć psie sztuczki.


Na tym właśnie polega fenomen dogoterapii – dla dzieci zwykłe głaskanie jest niezwykle ważnym ćwiczeniem. Dzięki temu terapeuta może w zabawie przemycić ćwiczenia. Spontaniczna zabawa z psem to nie tylko radość ale i motywacja do aktywności ruchowej i poznawczej- trzeba przecież ukryć smakołyk, rzucić piłkę... Zwykłe karmienie psa czy czesanie rozwija zachowania opiekuńcze oraz pozwala poczuć się odpowiedzialnym.

HIPOTERAPIA

Hipoterapia jest jedną z najczęściej stosowanych metod rehabilitacji wśród dzieci w Polsce. To forma rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona przy udziale konia. Szczególną jej cechą jest przekazywanie wzorca chodu. Dlatego jest bardzo ważna szczególnie dla dzieci i młodzieży chodzących w nieprawidłowym wzorcu, uczących się chodzić oraz siedzących samodzielnie ale niestabilnie jako dodatkowa forma rehabilitacji. Hipoterapia oddziałuje na na wszystkie zmysły. Ma ogromny wpływ na psychikę człowieka. Wyzwala emocje, uczy wrażliwości i opiekuńczości, ale także stanowczości oraz umiejętności podejmowania szybko decyzji. Dzięki hipoterapii koryguje się wady postawy, reguluje się napięcie mięśniowe, doskonali równowagę, koordynację w przestrzeni.