Monitoring

WYCHOWAWCY GRUPY MOTYLKI

Monika Robak

Sprawowana funkcja: Asystent nauczyciela
Stopień awansu zawodowego: brak
Doświadczenie zawodowe:


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Łódzki Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych w Łodzi
Kierunek: Międzynarodowe Studia Kulturowe spec. Człowiek w Kulturach Świata
Tytuł: Licencjat

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Kierunek: Pedagogika spec. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Tytuł: Magister (w trakcie)

KURSY I SZKOLENIA:

 • Udział w warsztatach na temat "Metody pracy z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym" realizowanych w ramach Radomskiej Akademii Rozwiązywania Problemów Wychowawczych organizowanej przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu.

Aleksandra Krajewska

Sprawowana funkcja: Asystent nauczyciela
Stopień awansu zawodowego: Brak
Doświadczenie zawodowe: 1 rok


WYKSZTAŁCENIE
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Kierunek: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Tytuł: Licencjat (w trakcie)

KURSY I SZKOLENIA:

 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podstaw ratownictwa medycznego
 • Certyfikat z uczestnictwa w podstawowym szkoleniu z pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem automatycznej defibrylacji AED
 • Szkolenie pt. "Pochwała, która buduje autentyczne poczucie własnej wartości"

Honorata Baran

Sprawowana funkcja: opiekun grupy żłobkowej
Stopień awansu zawodowego: Brak
Doświadczenie zawodowe:


WYKSZTAŁCENIE
WSBiP Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Kierunek: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna
Tytuł: Licencjat (w trakcie)

KURSY I SZKOLENIA:

 • Kurs Kwalifikacyjny opiekuna w żłobku lub Klubie Dziecięcym
 • Certyfikat - wprowadzenie dziecka z autyzmem w system edukacyjny
 • Szkolenie w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • Konferencja - " Zespół Downa - zrozum, szanuj, kochaj..."
 • Certyfikat - rozwój seksualności u dzieci w wieku przedszkolnym"

Mgr Elżbieta Woźniak

Sprawowana funkcja: Nauczyciel grupy
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel kontraktowy
Doświadczenie zawodowe: 9 lat


WYKSZTAŁCENIE
Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochowskiego
w Kielcach
Kierunek: Pedagogika opiekuńcza z pracą socjalną
Tytuł: Magister

Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych
i Zarządzania w Rykach
Kierunek: Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowanego

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
w Brzegu
Kierunek: Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
w Brzegu
Kierunek: Oligofrenopedagogika – edukacja
i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

KURSY I SZKOLENIA:

 • Edukacja matematyczna dzieci" część I i II (według koncepcji prof. Dr hab. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej
 • Wprowadzenie dzieci w świat pisma odimienną metodą nauki czytania" według koncepcji dr Ireny Majchrzak
 • Zachowania trudne u dzieci – jak sobie z nimi radzić?"
 • Efektywna terapia dzieci z autyzmem"
 • Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Wiosną wszystko gra" – stymulowanie rozwoju dziecka poprzez zabawy z muzyką
 • Aktywizujące metody i formy pracy na zajęciach z dzieckiem
 • Oprawa artystyczna imprez szkolnych i przedszkolnych
 • Kurs kierowników wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo – turystycznych
 • Kurs: instruktor rytmiki
 • Coaching nauczycielski
 • Edukacja informatyczna na zajęciach wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego
 • Kurs i pomocy przedmedycznej
 • Promocja szkoły i placówki oświatowej (forma e-learningu)
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania ( warsztaty organizowane przez centrum metody krakowskiej )
 • Klanzowe hity – warsztaty metodyczne
 • Konferencja naukowa "autyzm – zrozum i pozwól mi żyć"
 • Autyzm – podejdź, poznaj, podaj dalej
 • Zespół downa – zrozum, szanuj, kochaj...
 • Coaching nauczycielski
 • Certyfikat - rozwój seksualności u dzieci w wieku przedszkolnym"

Mgr Justyna Kowalczyk

Sprawowana funkcja: Nauczyciel grupy
Doświadczenie zawodowe: 1 rok


WYKSZTAŁCENIE
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalizacja nauczycielska
Tytuł: Licencjat

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalizacja nauczycielska w obszarze
kształcenia sztuki
Tytuł: Magister

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
w Brzegu "ANDRAGOG"
Kierunek: Pedagogika nauczania elementarnego - wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne (w trakcie)

KURSY I SZKOLENIA:

 • Kurs kwalifikacyjny opiekuna w żłobku
 • Animacja eventowa jako forma aktywizacji środowiska
 • Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Edukacja matematyczna według koncepcji prof. Dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej część I i II
 • Program erasmus + edukacja szkolna
 • Otwarta przestrzeń cyrkowa – carnival
 • Warsztaty pracy z ciałem – teatr chorea
 • Gra światozmieniaczy i jak stworzyć własny swiatozmieniający projekt
 • Metodyka prowadzenia projektu – projekt koalicje kultury
 • Efektywna terapia dzieci z autyzmem – metoda behawioralna
 • Zachowania trudne u dzieci – jak sobie z nimi radzić
 • Trudne zachowania z rodzicami – jak sobie z nimi radzić
 • Konferencja - "Autyzm – podejdź, poznaj, podaj dalej"
 • Konferencja -"Zespół downa – zrozum, szanuj, kochaj..."
 • Coaching nauczycielski
 • Certyfikat - rozwój seksualności u dzieci w wieku przedszkolnym"

Mgr Agnieszka Szymczyk

Sprawowana funkcja: Nauczyciel grupy
Stopień awansu zawodowego:
Doświadczenie zawodowe: 1 rok


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Łódzki
Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Tytuł: Licencjat

Uniwersytet Łódzki
Kierunek: Pedagogika wieku dziecięcego
Tytuł: Magister

KURSY I SZKOLENIA:

 • Metody dobrego startu
 • Dysleksja wśród dzieci
 • Zachowania trudne u dzieci – jak sobie z nimi radzić
 • Trudne zachowania z rodzicami – jak sobie z nimi radzić
 • Konferencja - "autyzm – podejdź, poznaj, podaj dalej"
 • Konferencja - "Zespół downa – zrozum, szanuj, kochaj..."
 • Coaching nauczycielski
 • Certyfikat - rozwój seksualności u dzieci w wieku przedszkolnym"