Monitoring

Projekt UE


Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do żłobka na potrzeby
wyżywienia dzieci w podziale na 8 zadań w okresie od 1 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.