Monitoring

Artykuł dodany 07 lipca 2023

Trening Umiejętności Społecznych w Przedszkolu TYGRYSEK PLUS !! Edycja turnusu kierowana do dzieci z zewnątrz placówki.

Dla kogo edycja wakacyjna?

Trening Umiejętności Społecznych w Przedszkolu TYGRYSEK PLUS to zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 4-7 lat, które mają trudności w interakcjach społecznych

Jeśli Twoje dziecko ma trudności z:

-Radzeniem sobie z emocjami,

-Dostosowaniem się do zasad,

-Inicjowaniem i podtrzymywaniem kontaktów rówieśniczych - jest wycofane,

-Przygotowuje się do pójścia do szkoły,

-Nie potrafi powiedzieć „nie”!,

-Jest nieśmiałe, ma niską samoocenę i nie wierzy w swoje możliwości,

-Posiada zaburzenia ze spectrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualną, zespół Downa.

--> edycja turnusu kierowana do dzieci z zewnątrz placówki.

*Turnus TUS to 5 dni w tym 10 godzin zajęć terapeutyczno-warsztatowych na terenie przedszkola.

***Szczegóły dotyczące turnusu oraz zapisy pod nr. 798-777-434

GALERIA ZDJĘĆ


galeria

POWRÓT