Monitoring

OpłatyGrupa Przedszkolna

Wpisowe: 250 zł
Czesne – uzależnione od czasu pobytu dziecka w przedszkolu:               

Czesne obejmuje wyżywienie dziecka w przedszkolu (śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek, kolacja) oraz zajęcia dodatkowe (rytmika, j.angielski, aerobik, religia).   

Grupa Żłobkowa

Wpisowe: 250 zł
Czesne – uzależnione od czasu pobytu dziecka w przedszkolu:               

Czesne obejmuje wyżywienie dziecka w przedszkolu (śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek, kolacja).

Dzienna stawka żywieniowa: 8 zł (śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek, kolacja)
Czesne za drugie dziecko (z rodzeństwa) jest niższe o 10%

Opłat można dokonywać w przedszkolu lub przelewem na konto

UWAGA - ZMIANA KONT BANKOWYCH
Konto bankowe (wszystkie grupy):

Bank PKO BP 
53 1020 3916 0000 0102 0266 7897

1

Czesne Karnet I

6:30 - 12:00
5,5 godziny dziennie

290 zł/mies

Złóż wniosek

W ramach karnetu oferujemy:

 • Posiłki: śniadanie, zupa
 • Sprawowanie opieki nad dzieckiem 5,5 godz.
 • Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego
 • (nie dotyczy grupy żłobkowej)
 • Spacery, wycieczki
 • Codzienne zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
 • Język angielski 3 razy w tygodniu
 • Gimnastyka korekcyjna raz w tygodniu
 • Rytmika raz w tygodniu hipoterapia
 • Hipoterapia (przejażdżki kucykami)
 • Basen raz w tygodniu (nie dotyczy grupy żłobkowej)
 • Zajęcia logopedyczne grupowe raz w tygodniu
 • Zajęcia na tablicy interaktywnej raz w tygodniu
 • Dogoterapia raz w tygodniu
 • Religia raz w tygodniu
 • Bawialnia raz w miesiącu
 • Integracja sensoryczna(w I karnecie dotyczy tylko grupy motylki)

2

Czesne Karnet II

6.30 - 16.00
9,5 godziny dziennie

420 zł/mies

Złóż wniosek

W ramach karnetu oferujemy:

 • Posiłki : śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek
 • Sprawowanie opieki nad dzieckiem 5,5 godz.
 • Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego (nie dotyczy grupy żłobkowej)
 • Spacery, wycieczki
 • Codzienne zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
 • Język angielski 5 razy w tygodniu
 • Gimnastyka korekcyjna raz w tygodniu
 • Rytmika dwa razy w tygodniu
 • Hipoterapia (przejażdżki kucykami)
 • Basen raz w tygodniu (nie dotyczy grupy żłobkowej)
 • Zajęcia logopedyczne grupowe raz w tygodniu
 • Zajęcia na tablicy interaktywnej raz w tygodniu
 • Dogoterapia raz w tygodniu
 • Integracja sensoryczna raz w tygodniu
 • Religia raz w tygodniu
 • Bawialnia raz w miesiącu
 • Czwartkowe obiady w restauracji 1 raz w tyg. (dotyczy grup Kl 0, Biedronki)

3

Czesne Karnet III

6.30 - 18.00
11,5 godziny dziennie

440 zł/mies

Złóż wniosek

W ramach karnetu oferujemy:

 • Posiłki : śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek, kolacja
 • Sprawowanie opieki nad dzieckiem 11,5 godziny
 • Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego (nie dotyczy grupy żłobkowej)
 • Spacery, wycieczki
 • Codzienne zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
 • Język angielski 5 razy w tygodniu
 • Gimnastyka korekcyjna raz w tygodniu
 • Rytmika raz w tygodniu
 • Hipoterapia (przejażdżki kucykami)
 • Basen raz w tygodniu (nie dotyczy grupy żłobkowej)
 • Zajęcia logopedyczne grupowe raz w tygodniu
 • Zajęcia na tablicy interaktywnej raz w tygodniu
 • Dogoterapia raz w tygodniu
 • Integracja sensoryczna raz w tygodniu
 • Religia raz w tygodniu
 • Bawialnia raz w miesiącu
 • Czwartkowe obiady w restauracji 1 raz w tyg. (dotyczy grup Kl 0, Biedronki)