Monitoring

WYCHOWAWCY GRUPY BIEDRONKI

Mgr Małgorzata Lis

Sprawowana funkcja: wychowawca grupy
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel stażysta
Doświadczenie zawodowe: 2 lata


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Tytuł: magister

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu - Wydział Nauk Społecznych
Kierunek: Logopedia z emisją głosu (studia kwalifikacyjne)

KURSY I SZKOLENIA:

  • Certyfikat ukończenia kursu pierwszeo stopnia metody fonogestami "mówimy z fonogestami" wydany przez Polskie Stowarzyszenie Metody Fonogestów
  • Konferencja - "Autyzm – podejdź, poznaj, podaj dalej"
  • Konferencja - "Zespół downa – zrozum, szanuj, kochaj..."
  • Coaching nauczycielski

Żaneta Skiba

Sprawowana funkcja: asystent nauczyciela
Stopień awansu zawodowego:
Doświadczenie zawodowe: 2 lata


WYKSZTAŁCENIE
Policealna Szkoła Zawodowa „Żak” w Tomaszowie Maz.
Specjalność: biomasaż

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
Kierunek: Pedagogika prewencja patologii i zagrożeń społecznych
Tytuł: licencjat

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (w trakcie)
Tytuł: Magister (w trakcie)

KURSY I SZKOLENIA:

  • Edukacja matematyczna dzieci według koncepcji prof. Dr hab. E. Gruszczyk – kolczyńskiej cześć I i II
  • Efektywna terapia dzieci z autyzmem
  • Trudne zachowania z rodzicami – jak sobie z nimi radzić
  • "Autyzm – podejdź, poznaj, podaj dalej"
  • "Zespół downa – zrozum, szanuj, kochaj..."
  • Coaching nauczycielski